Amiga Future #126
Papierowy magazyn Amiga Future został wydany w języku angielskim i niemieckim. W tym wydaniu: Aktualności, Spielfeld, Reshoot R., Workbench Explorer, Max Knight, Artic Moves, Time Gal, MorphOS - Tools & Utilities, OS4 Depot: Video-Player, Aminet, Emotion Mediaplayer, Flower Pot, Viper 530/E-Matrix 530, Vampire 600 V2, Trevors Soapbox, Scala Inc, Demoscene, Amiga WHDLoad, Blitz Basic i wywiad Daniel Müßener.